Ochranné prostriedky proti rtg žiareniu

Naša spoločnosťuž dlhšiu dobu dodáva protiradiačné pomôcky SAFETY FIRST SALES (Burlington). Za túto dobu sa stali tieto výrobky štandardom vysokej kvality a maximálnej ochrany. V sortimente nájdete klasické zástery a kabáty, vrátane ochranných nákrčníkov, protiradiačné okuliare, protiradiačné rukavice a prídavné rukávy.

Nezabúdame na bezpečnosť pacientov, aj pre nich ponúkame ochranné pomôcky, to je dôležité nielen tam, kde musí zdravotnícke zariadenie plniť podmienky normovaného systému riadenia kvality  (napr. normy STN EN ISO 9001).
V každom prípade by mala byť braná bezpečnosť pacientov vážne a je nutné ich v maximálnej miere chrániť pred nadbytočnými dávkami žiarenia.

Spoločnosť SFS vyrába všetky svoje výrobky pod kontrolou Quality Management Systému podľa ISO 9002. Certifikačný kód: Q12598.

Všetky pomôcky nesú CE značku, ktorá osvedčuje zhodu s požiadavkami kategórie 11 z PPE Directive 89/686/EEC článok 11B. Číslo certifikátu – C7515.

Transmedica © 2012 vytvorené RMB IT Outsourcing & Essential design