Sterilné súpravy pre invazívne výkony zostavené na želanie

Sterilné súpravy na želanie sú stále častejšie vyžadovaným a objednávaným produktom. Majú totiž niekoľko nesporných výhod oproti samostatne objednávaným, nakupovaným a nakoniec i skladovaným výrobkom.

- urýchli prípravu na lekársky zákrok
- zjednoduší prácu so skladom
- uľahčí objednávanie – majú len jeden obj. kód
- znižujú riziko infekcie
- produkujú menej odpadu
- šetria Vaše prsty pri otváraní mnohých obalov
- odstraňujú nerovnomernosť dodávok od rôznych dodávateľov
- zaručujú vhodné kombinácie produktov – všetko do seba pasuje
- šetria náklady vďaka obvykle vopred zazmluvneným objednávkam
- znižujú výrazne cenu jednotlivých výrobkov v súpravách

Tieto výhody už určite stoja za zváženie. Rozmyslite si svoje požiadavky na svoju vlastnú zostavu a my Vám zaistíme jej konfiguráciu, zistíme cenu a navrhneme optimálne rozloženie dodávok.Sety sa využívajú hlavne na pracoviskách:
- Intervenčnej kardiológie
- Elektrofyziológie
- Intervenčnej rádiológie
- CT
- Gynekológie
- Urológie
- Hematológie
- Internej (kardiostimulácie, pacing)
- Intenzívnej starostlivosti – ARO
- Hemodialýzy
- Onkológie

Transmedica © 2012 vytvorené RMB IT Outsourcing & Essential design